Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Lauha Living Oy

Y-tunnus: 3201745-6

Osoite: Taunonkuja 3

Postinumero: 28260

Postitoimipaikka: Ulvila

Puhelinnumero: 044-9853304

Sähköpostiosoite: [email protected]

Rekisterin käsittelijä: Anniina Hurme

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilattujen palvelujen toimittamiseen, pyydettyjen tarjouksien antamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä uutiskirjeen lähettämiseen ja kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja käsitellään ja kerätään vain asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän tarjouspyynnön tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Osoite, Yhteyshenkilö

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään ja asiakasyritysten verkkosivuilta. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa, kuten ytj.fi. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Se on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille. Tämän palautteen avulla Lauha Living pystyy jatkuvasti parantamaan sivujensa sisältöä.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden kautta, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen selaimen asetuksien kautta.

Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pitää tällöin lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröity voi vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hän voi myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ja hän voi myöhemmin peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Lauha Living Oy

Y-tunnus: 3201745-6

Osoite: Taunonkuja 3

Postinumero: 28260

Postitoimipaikka: Ulvila

Puhelinnumero: 044-9853304

Sähköpostiosoite: [email protected]

Rekisterin käsittelijä: Anniina Hurme

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilattujen palvelujen toimittamiseen, pyydettyjen tarjouksien antamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä uutiskirjeen lähettämiseen ja kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja käsitellään ja kerätään vain asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän tarjouspyynnön tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Osoite, Yhteyshenkilö

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään ja asiakasyritysten verkkosivuilta. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa, kuten ytj.fi. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Se on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille. Tämän palautteen avulla Lauha Living pystyy jatkuvasti parantamaan sivujensa sisältöä.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden kautta, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen selaimen asetuksien kautta.

Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pitää tällöin lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröity voi vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hän voi myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ja hän voi myöhemmin peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn.